Strona główna
O firmie

Spółka pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „DAREMAX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powstała w 1990 roku jako firma rodzinna.
Od 1997 roku dominującym zakresem działalności spółki jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. W 2005 roku spółka wdrożyła specjalizowanie się w pozyskiwaniu nieruchomości dla inwestorów – deweloperów. Ten rodzaj aktywności spółki jest nadal preferowany.
Od roku 2010 spółka DAREMAX – zachowując nazwę pierwotną - funkcjonuje jako KANCELARIA DORADCY RYNKU NIERUCHOMOŚCI DEWELOPER.

Stosownie do wymogów Ustawy o gospodarce nieruchomościami, czynności w obrocie nieruchomościami prowadzone są przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje. Wiceprezes zarządu spółki jest certyfikowanym DORADCĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI – CERTYFIKAT NR 145 PTEiDRN. Przygotowanie merytoryczne: kurs zarządzania nieruchomościami, studia podyplomowe - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł MENEDŻER – DEWELOPER.

Rynkiem determinującym aktywność KANCELARII jest rynek warszawski. Nasza mobilność predestynuje nas do pozyskiwania nieruchomości na terenie całego kraju.

 
Certyfikaty